Varainsiirtovero: Opas ostajalle ja myyjälle

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin omistusoikeuden siirtyessä. Verovelvollinen on yleensä ostaja. Varainsiirtovero on 2% asunnon ja 4% kiinteistön kauppahinnasta.

Miksi varainsiirtoveroa maksetaan?

Varainsiirtoverolla kerätään rahaa valtiolle. Veroa käytetään yhteiskunnan toiminnan rahoittamiseen, kuten koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin.

Milloin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa tietyissä tilanteissa, kuten:

  • Kun perinnönjättäjän perillinen saa perinnön
  • Kun aviopuolisot tai rekisteröidyt parisuhteet jakavat omaisuutta avioerossa tai avoliiton purkautuessa
  • Kun asunto-osakeyhtiö hankkii omistukseensa yhtiön osakkeita

Varainsiirtoveron laskeminen

Varainsiirtoveron määrä lasketaan kauppahinnasta. Kauppahinta on se summa, jonka ostaja maksaa myyjälle asunnosta tai kiinteistöstä. Varainsiirtoveroa ei lasketa lainan määrästä.

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen

Varainsiirtovero on ilmoitettava ja maksettava Verohallinnolle. Ilmoitus ja maksu tehdään sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Varainsiirtoveron muutokset

Varainsiirtoveroa on alennettu vuoden 2024 alusta alkaen. Asunto-osakkeiden varainsiirtovero on nyt 1,5% ja kiinteistöjen varainsiirtovero 3%.

Varainsiirtoveron vaikutus asunnon hintaan

Varainsiirtovero on yksi asunnon oston kuluista. Se nostaa asunnon hankintahintaa ja voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon ostaja on valmis maksamaan asunnosta.

Varainsiirtoveron vaikutus kiinteistön hintaan

Varainsiirtovero on myös yksi kiinteistön oston kuluista. Se nostaa kiinteistön hankintahintaa ja voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon ostaja on valmis maksamaan kiinteistöstä.

Vinkkejä varainsiirtoveron minimoimiseen

Varainsiirtoveroa voi minimoida ostamalla ensiasunnon. Ensiasunnon varainsiirtovero on 0%. Varainsiirtoveroa voi minimoida myös ostamalla edullisen asunnon tai kiinteistön.

Lisätietoa varainsiirtoverosta

Lisätietoa varainsiirtoverosta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/

For News Subscribe Us!

Can curiosity may end shameless explained. True high on said mr on come. An do mr design at little myself wholly entire though. Attended of on stronger or mr pleasure.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons