Sähkösopimuksen valinta: vinkit edulliseen ja sopivaan sopimukseen

Sähkösopimus on jokaisen kodin tai yrityksen tärkeimpiä kulutussopimuksia. Sähkön hinta vaihtelee paljon, joten oikein valittu sähkösopimus voi säästää merkittävästi rahaa.

Sähkösopimusta valitessa kannattaa huomioida useita tekijöitä, kuten sähkönkulutus, hinnoittelutapa, sopimustyyppi ja sähkön alkuperä.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä sähkösopimuksen valinnassa. Mitä enemmän sähköä käytät, sitä suurempi on myös sähkölaskusi. Siksi on tärkeää arvioida oma sähkönkulutus mahdollisimman tarkasti.

Sähkönkulutusta voit arvioida esimerkiksi viimeisen vuoden sähkölaskun perusteella. Jos sinulla ei ole käytössäsi sähkölaskua, voit käyttää sähkönkulutuslaskuria.

Hinnoittelutapa

Sähkösopimukset hinnoitellaan yleensä joko kiinteällä hinnalla tai pörssihinnoilla.

Kiinteähintainen sähkö

Kiinteähintaisen sähkösopimuksen hinnan määrittää sähköyhtiö. Hinnat ovat yleensä edullisempia kuin pörssisähköllä, mutta ne voivat myös nousta.

Kiinteähintainen sähkösopimus on hyvä valinta, jos haluat varmistaa, että sähkösi hinta pysyy samana koko sopimuskauden.

Pörssisähkö

Pörssisähkön hinta vaihtelee sähkömarkkinoiden mukaan. Pörssisähkö on yleensä edullisempi kuin kiinteähintainen sähkö, jos markkinahinta on alhainen.

Pörssisähkösopimus on hyvä valinta, jos olet valmis riskeeraamaan sähkön hinnan nousun.

Pakettisähkö

Pakettisähkö on yhdistelmä kiinteää hintaa ja pörssisähköä. Pakettisähkösopimuksissa on usein edullisempi kiinteä hinta kuin pelkän kiinteähintaisen sähkösopimuksen hinnalla.

Pakettisähkösopimus on hyvä valinta, jos haluat varmistaa, että sähkösi hinta ei nouse liikaa, vaikka markkinahinta nousisi.

Sopimustyyppi

Sähkösopimukset voivat olla toistaiseksi voimassa olevia tai määräaikaisia.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on hyvä valinta, jos haluat olla vapaa irtisanomaan sopimuksen milloin tahansa.

Määräaikainen sopimus

Määräaikaisen sopimuksen kesto on yleensä 12 tai 24 kuukautta. Määräaikaisen sopimuksen etuna on, että se voi olla edullisempi kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Määräaikaisen sopimuksen haittapuolena on, että sen irtisanominen voi olla kallista.

Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä voi vaikuttaa sähkösopimuksen hintaan. Sähköä tuotetaan Suomessa sekä fossiilisista polttoaineista että uusiutuvista energialähteistä.

Uusiutuvan energian sähkö on yleensä kalliimpaa kuin fossiilisesta polttoaineesta tuotettu sähkö. Uusiutuvan energian sähkö voi kuitenkin olla hyvä valinta, jos haluat tukea uusiutuvan energian tuotantoa.

Sähkösopimuksen vertailu

Sähkösopimuksen valinnassa on tärkeää vertailla eri sähköyhtiöiden tarjouksia. Sähkösopimusten vertailu on helppoa verkossa olevien sähkösopimusvertailupalveluiden avulla.

Sähkösopimusta valitessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Sähkönkulutus
  • Hinnoittelutapa
  • Sopimustyyppi
  • Sähkön alkuperä
  • Hinta
  • Mahdolliset lisäpalvelut

For News Subscribe Us!

Can curiosity may end shameless explained. True high on said mr on come. An do mr design at little myself wholly entire though. Attended of on stronger or mr pleasure.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons