Koiraterapia: Karvainen kaveri tukena ja turvana

Koiraterapia on menetelmä, jossa koulutettuja koiria käytetään terapeuttisissa tilanteissa tuomaan iloa, lohtua ja tukea ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tämä ainutlaatuinen hoitomuoto hyödyntää koirien luonnollista kykyä tarjota ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää, mikä luo turvallisen ja kannustavan ympäristön asiakkaiden tarpeiden kohtaamiselle.

Mitä koiraterapia on?

Koiraterapiassa koira toimii terapeutin apuna ja muodostaa asiakkaan kanssa ainutlaatuisen vuorovaikutussuhteen. Terapeutti ohjaa ja tukee tätä suhdetta, ja koira tarjoaa asiakkaalle seuraa, lohtua ja fyysisiä kontakteja. Koiraterapia voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Itsetuntemuksen ja itsesäätelyn kehittäminen: Koira tarjoaa peilin, jonka avulla asiakas voi tarkastella omia tunteitaan ja käyttäytymistään. Koiran läsnäolo voi myös auttaa asiakasta rauhoittumaan ja keskittymään tähän hetkeen.
 • Sosiaalisten taitojen kehittäminen: Koira voi toimia välineenä vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon muiden ihmisten kanssa. Koiraterapia voi auttaa esimerkiksi ujoja tai vetäytyviä ihmisiä avautumaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin.
 • Fyysisen toimintakyvyn parantaminen: Koiran kanssa toimiminen voi motivoida asiakasta liikkumaan ja parantamaan fyysistä kuntoaan. Koiraterapia voi myös auttaa esimerkiksi tasapainon ja koordinaation kehittymisessä.
 • Stressin ja ahdistuksen lievittäminen: Koiran läsnäolo voi laskea verenpainetta ja sykettä sekä lievittää stressiä ja ahdistusta. Koiraterapia voi myös auttaa asiakasta oppimaan rentoutustekniikoita.
 • Traumaattisten kokemusten käsittely: Koira voi tarjota turvaa ja lohtua traumaattisista kokemuksista kärsiville ihmisille. Koiraterapia voi auttaa asiakasta käsittelemään traumaa ja löytämään uusia keinoja selviytyä vaikeista tunteista.

Kenelle koiraterapia sopii?

Koiraterapia sopii kaikenikäisille ihmisille ja erilaisiin tarpeisiin. Koiraterapiasta voi hyötyä esimerkiksi:

 • Lapset ja nuoret, joilla on oppimisen tai käyttäytymisen haasteita
 • Aikuiset, jotka kärsivät stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta
 • Ikääntyneet ihmiset, jotka kokevat yksinäisyyttä tai syrjäytymistä
 • Ihmiset, jotka ovat kokeneet traumaattisia kokemuksia
 • Vammaiset ihmiset

Koiraterapia ei ole lääketieteellistä hoitoa, eikä se korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen hoitoa. Se voi kuitenkin olla hyödyllinen lisäosa muuhun hoitoon ja auttaa parantamaan asiakkaan elämänlaatua.

Miten koiraterapia toteutetaan?

Koiraterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisena. Terapeutti suunnittelee ja ohjaa terapian asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Koiraterapiassa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten:

 • Vuorovaikutusleikit: Koiran kanssa leikkiminen ja puuhaaminen voi auttaa asiakasta rentoutumaan, parantamaan mielialaansa ja kehittämään motorisia taitojaan.
 • Harjaus ja hoitaminen: Koiran harjaaminen ja hoitaminen voi tarjota asiakkaalle rauhoittavan ja rentouttavan kokemuksen. Se voi myös auttaa asiakasta oppimaan vastuuta ja huolenpitoa toisesta eläimestä.
 • Lukeminen koiralle: Koiralle lukeminen voi auttaa asiakasta parantamaan lukutaitojaan ja itseluottamustaan. Se voi myös olla rentouttava ja mukava kokemus molemmille.

For News Subscribe Us!

Can curiosity may end shameless explained. True high on said mr on come. An do mr design at little myself wholly entire though. Attended of on stronger or mr pleasure.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons